Alsó menü > Jogi közlemény

Jogi közlemény


Felhasználási feltételek

Alábbiakban Ön és a Bravogroup Rendszerház Kft. között létrejött jogi megállapodás feltételei olvashatóak. A weboldal elérésével, böngészésével és használatával Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette, és magára nézve kötelezőnek fogadja el ezeket a feltételeket, továbbá eleget tesz a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak.

Amennyiben nem fogadja el ezen feltételeket, kérjük NE használja oldalunkat.

A Bravogroup Rendszerház Kft. fenntartja magának a jogot, hogy külön értesítés nélkül, bármikor módosítsa a Felhasználási feltételeket, valamint az oldalon szereplő bármely más információt, a jelenlegi közzététel frissítésével.

Általános rendelkezések

Ez a weboldal szellemi alkotásokat és a szerzői jog hatálya alá eső információkat tartalmaz, melyekre vonatkozó feltételek figyelembe vétele és követése kötelező.

Sem az oldal, sem a rajta található információ nem másolható, hozható nyilvánosságra, tehető közzé az Interneten, továbbítható, terjeszthető, sem más, származékos mű készítéséhez nem használható fel a Bravogroup Rendszerház Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

Amennyiben Ön nem tesz eleget az oldalra vonatkozó szerződési feltételeknek, kikötéseknek illetve közleményeknek, úgy minden Önre ruházott jog előzetes figyelmeztetés nélkül felmondásra kerül, továbbá Ön köteles azonnal megsemmisíteni minden birtokában lévő vagy felügyelete alatt álló, letöltött anyagot és azok másolatait. Ezen oldal más weboldalra való tükrözése vagy egyéb más médiumban való bemutatása tilos.

Jogfenntartó nyilatkozatok

Az oldalon található információ helyessége, aktualitása és teljessége nem garantált, továbbá az oldal technikai pontatlanságokat és elírásokat is tartalmazhat. A Bravogroup Rendszerház Kft. nem vállal felelősséget (és kifejezetten kizár minden felelősséget) ezen oldal frissítéséért, azaz az oldalon megjelenő információk aktualitásáért vagy a közzétett információk teljességéért. Ennek megfelelően javasolt, hogy bármely szolgáltatást, terméket vagy egyéb itt közölt anyagot illető döntés előtt győződjön meg a közzétett információk hitelességéről és teljességéről.

Bizalmas információk

A Bravogroup Rendszerház Kft. nem kíván bizalmas, vagy más tulajdonát képző információkat fogadni a webhelyén keresztül. Felhívjuk a figyelmét, hogy ezzel szemben a hozzánk küldött információkat és anyagokat NEM tekintjük bizalmasan kezelendőnek! Bármilyen információnak vagy anyagnak a Bravogroup Rendszerház Kft-hez történő elküldésével korlátlan és visszavonhatatlan joggal ruház fel minket arra, hogy azt szabadon felhasználjuk.

Az Ön által megadott információkat mindamellett csak azokra a célokra, és csak azon a módon használjuk fel, amint az információk megadásakor Ön erről rendelkezett.

Üzleti kapcsolatok

Ezen oldal más, nem a Bravogroup Rendszerház Kft. weboldalára és forrásaira mutató hivatkozásokat is tartalmazhat. A Bravogroup Rendszerház Kft. nem vállal semmiféle felelősséget, garanciát vagy egyéb kötelezettséget egyetlen nem Bravogroup Rendszerház Kft weboldalért vagy harmadik félhez tartozó forrásért sem!

Hivatkozás elhelyezése

Minden, erre az oldalra mutató hivatkozás elhelyezéséhez a Bravogroup Rendszerház Kft írásos hozzájárulása szükséges.

 

JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT

EZ AZ OLDAL CSAK AZ ÖN SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLHATÓ. MINDEN ANYAG, INFORMÁCIÓ, TERMÉK, SZOFTVER, PROGRAM ÉS SZOLGÁLTATÁS "AHOGY VAN" ALAPON BIZTOSÍTOTT, MINDENFÉLE JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG NÉLKÜL. A BRAVOGROUP RENDSZERHÁZ KFT. A JOGSZABÁLY ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG HATÁROZOTTAN KIZÁR MINDEN KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS, JOGSZABÁLYI ÉS EGYÉB JÓTÁLLÁST, SZAVATOSSÁGOT ÉS FELELŐSSÉGET, BELEÉRTVE, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, A FORGALOMKÉPESSÉG ÉS EGY BIZONYOS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG SZAVATOSSÁGÁT, VALAMINT A SZABADALMI ÉS A SZELLEMI ALKOTÁSOKRA VONATKOZÓ JOGSÉRTÉSEKET IS. A BRAVOGROUP RENDSZERHÁZ KFT. NEM VÁLLAL SEM JÓTÁLLÁST, SEM SZAVATOSSÁGOT ARRA, HOGY EZEN WEBOLDAL MŰKÖDÉSE ZAVARTALAN, BIZTONSÁGOS, HIBAMENTES ÉS NAPRAKÉSZ LESZ.

ÖN MEGÉRTI ÉS ELFOGADJA, HOGY AMENNYIBEN ANYAGOKAT, INFORMÁCIÓKAT, TERMÉKEKET, SZOFTVERT, PROGRAMOKAT VAGY SZOLGÁLTATÁSOKAT TÖLT LE VAGY MÁS MÓDON IGÉNYBE VESZ, EZT A SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT ÉS KOCKÁZATÁRA TESZI, ÉS HOGY KIZÁRÓLAG ÖN A FELELŐS MINDEN ESETLEGESEN FELMERÜLŐ KÁRÉRT, BELEÉRTVE AZ ADATVESZTÉST VAGY A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉBEN KELETKEZETT KÁROKAT.

A BRAVOGROUP RENDSZERHÁZ KFT. SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, SEMMILYEN FÉL FELÉ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A JELEN WEBHELY, VAGY INNEN BÁRMELY MÁS, HIVATKOZÁSON KERESZTÜL ELÉRHETŐ WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBE HOZHATÓ, VAGY BÁRMELY EGYÉB ANYAG, INFORMÁCIÓ, TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁBÓL, LETÖLTÉSÉBŐL VAGY ELÉRÉSÉBŐL ADÓDÓ SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNY VAGY EGYÉB KÁRÉRT, IDEÉRTVE ÉRTÉKHATÁR NÉLKÜL BÁRMILYEN ELMARADT HASZNOT, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁT, VÁRT MEGTAKARÍTÁSOK ELVESZTÉSÉT, PROGRAMOK VAGY EGYÉB ADATOK ELVESZTÉSÉT, MÉG AKKOR SEM, HA A BRAVOGROUP RENDSZERHÁZ KFT. FIGYELMÉT KIFEJEZETTEN FEL IS HÍVTÁK AZ ILYEN KÁROK FELMERÜLÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE. A FELELŐSSÉGVÁLLALÁS KIZÁRÁSA ÉS JOGLEMONDÁS MINDEN ESHETŐSÉGRE VONATKOZIK, AKÁR SZERZŐDÉS, JÓTÁLLÁS, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS VAGY MÁS TÉNYÁLLÁS ANNAK A JOGI ALAPJA.


Amennyiben kérdése merül fel, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot:


Bravogroup Document Solution logó
Bravogroup Telecom Solution logó
Bravogroup Network Solution logó
Bravogroup Visual Solution logó